24 مرداد 1400
درمان افسردگی چیست

افسردگی چیست ؟ 😔

افسردگی چیست ؟ می توانیم در توضیح اینکه افسردگی چیست بگوییم افسردگی یکی از اختلالات روانپزشکی است که امروزه در جوامع و فرهنگ های گوناگون رواج […]
13 مرداد 1400
روانشناسی و مشاوره

تفاوت مشاوره و روانشناسی چیست؟

امروزه اکثر افراد روانشناسی را مساوی با مشاوره می دانند ، در صورتی که روانشناسی و مشاوره دو مقوله ی جدا از هم هستند که ما […]
9 مرداد 1400
روانشناسی بالینی چیست

روانشناسی بالینی چیست؟

روانشناسی بالینی چیست؟ برای آشنایی بیشتر و اینکه بدانیم روانشناسی بالینی چیست می توانیم بگوییم که روانشناسی بالینی یک تخصص روانشناسی است ، به عبارت دیگر […]
5 مرداد 1400
بهترین روش ترک شیره تریاک

بهترین روش ترک شیره تریاک

2 مرداد 1400
روش های ترک متادون

بهترین روش ترک متادون