دکتر پیمان راد


دکترای عمومی از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

دکترای تخصصی روانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی گلستان

بورد تخصصی اعصاب و روان- زوج درمانگر- روان درمانگر

ارائه دو مقاله در سی و ششمین همایش روانپزشکان ایران

ترجمه بخش اختلالات خلقی کتاب کامپوهنسیو ۲۰۱۸

گذراندن دوره تخصصی زوج درمانی تحت نظر استاد دکتر سامرند سلیمی

گذراندن دوره تخصصی روان درمانی تحت نظر انجمن روان درمانی ایران

در این موارد پاسخگوی شما عزیزان هستم :


خدمات ترک اعتیاد

خدمات مشاوره

خدمات روانشناسی

خدمات روانپزشکی

مرکز ترک اعتیاد

ویزیت در منزل

وبلاگ دکتر پیمان راد