خدمات روانشناسی دکتر پیمان راد

خدمات روانشناسی در پیشگیری و درمان اعتیاد، آسیب ها و ارتقا سطح بهداشت روان خانواده ها غیر قابل انکار است. از نظر روانشناسان ریشه اعتیاد در مشکلات روانی فرد است و به این نکته اذعان دارند که با بررسی و رفع تعارضات روانی افرادی که دچار بیماری اعتیاد شده اند تا حد بسیار زیادی در بهبود، درمان و ترک اعتیاد به آنها کمک می کنند. روانشناسان معتقدند اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف مواد به دلیل تقویت احساس ضعف و جبران عملکرد ناقص در افراد شکل می گیرد. یکی از وظایف اصلی روانشناس طی جلسات مشاوره با افراد دچار اعتیاد، رسیدن به دلایل و عوامل شکل گیری اعتیاد در شخص می باشد.
استفاده از خدمات روانشناسی در حین سم زدایی در مرکز ترک اعتیاد برای ترک سوء مصرف مواد، ضرورتی دوچندان دارد ؛ چرا که با ثبت تغییرات روحی روانی فرد در حین ترک و شناخت مشکلاتی که باعث روی آوردن فرد به اعتیاد شده است و ارائه روش های درمانی توسط روانشناس، روند درمان و بهبودی تسریع می یابد واز بازگشت دوباره افراد به مصرف مواد جلوگیری می شود.
خدمات روانشناسی و خدمات روانپزشکی به بررسی موضوعاتي همچون عملكرد ذهن ، احساسات ، شناخت ، عواطف ، ادراك ، تمركز ، روابط بين فردي و اجتماعي ، روابط خانوادگي ، شخصيت شناسي، رفتارهاي فرد و بیماری های اعصاب و روان فرد بیمار می پردازد.
روانشناس با به كارگيري روش هاي آموزشي و روان درماني بيماري هاي رواني شامل اختلالات شخصيتي ، وسواس ، اضطراب ، خشونت ،پانيك و فوبيا را درمان مي كند. خدمات روانشناسی به آموزش شيوه هاي صحيح تفكر و رفتار مي پردازد.
روانشناس ها در حین ارائه خدمات ترک اعتیاد به بیماران، به ترویج رفتار و نگرش سالم و کمک به بیماران و خانواده های آنها برای غلبه بر بیماری ها می پردازند و در کمک به افراد برای حل مشکلات شان و تصمیم گیری ها به خصوص در زمان های پراسترس زندگی شان نقش مهمی ایفا می کنند.